Skip Navigation

Vedení společnosti


Předseda

prof. Dr. Ing. František HOLEŠOVSKÝ - UJEP v Ústí n. Labem

Místopředsedové

prof. Ing. Karel KOCMAN, DrSc. - UTB ve Zlíně
prof. Ing. Jan MÁDL, CSc. - ČVUT v Praze

Hospodář

doc. Ing. Jan JERSÁK, CSc. - TU v Liberci

Dozorčí rada

prof. Ing. Antonín ZELENKA, CSc. - ČVUT v Praze
doc. Ing. Petr HOFFMAN, CSc. - ZČU v Plzni
doc. Ing. Václav CIBULKA, CSc. - ZČU v Plzni
Ing. Libuše SÝKOROVÁ, Ph.D. - UTB ve Zlíně

Ostatní členové

prof. Ing. Karel JANDEČKA, CSc. - ZČU v Plzni
prof. ing Milan BROŽEK, CSc. - ČZU v Praze
doc. Dr. Ing. Ivan MRKVICA - VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. František KRISTOFORY, CSc. - VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Leoš BUMBÁLEK,CSc. - VUT v Brně
doc. Ing. Rudolf DVOŘÁK, CSc. - ČVUT v Praze
doc. Ing. Imrich LUKOVICS, CSc. - UTB ve Zlíně
Ing. Leoš SÝKORA -